Styrelse

Kontaktas via: info@brfskeppundet7.se

Mejlen läses av inför varje styrelsemöte, cirka en gång per månad med uppehåll under sommaren, och besvaras därefter.

Erik mårdh - ordförande

Anna Nord - EKONOM

Ulf LIndén

Kaj Jonsson

Katarina GöranssonBrf Skeppundet 7
Fredrikslundsvägen 18
168 34 Bromma