Föreningens gemensamma Återvinningsrum ligger i källaren
under port 18 och 20.

Här kan vi slänga följande sopor;
- Mindre pappersförpackningar (vik/pressa ihop!)
- Mindre wellpappförpackningar (vik/pressa ihop!)
- Färgade glasförpackningar
- Ofärgade glasförpackningar
- Metallförpackningar
- Platsförpackningar från hushåll
- Tidningar
- Batterier

Elsopor får under inga omständigheter lämnas.

Grovsopor omfattas inte av vårt återvinningssystem och ska av medlemmen själv lämnas på annan sopstation. Det finns en stor återvinningscentral i Bromma. Klicka här för att läsa mer. 

Skrymmande förpackningar (t ex IKEA/TV/barnvagns/möbel-emballage och flyttkartonger etc) får ej läggas i kärlen. Medlemmarna ansvarar för att själva frakta bort sina stora emaballage till förslagsvis Bromma ÅVC.