Föreningens medlemmar ansvarar själva för trappstädning, dvs sopning och våttorkning.

Varje hushåll städar sin egen portuppgång under 2 månader per år.
Schema för trappstädning finns uppsatt på anslagstavlan i respektive port.

Utrustning för trappstädning finns längst ner i varje trapp,
samt i trädgårdsförrådet. (nyckel till trädgårdsförrådet finns
i tvättstugan)

Se bild till höger för exempel på trappstädningsschema.

Trappuppgången ska städas minst två gånger per period varav en gång i slutet av månaden.