En dag på våren och en dag på hösten samlas medlemmarna för gemensam städning/röjning av trädgård och allmänna utrymmen. Den som har förhinder och inte kan delta får en uppgift att göra i efterhand.

På städdagarna brukar vi bl a:

  • Kratta löv, klippa buskar och träd, lägga ut jord på gräsmatta och i rabatter, plantera och plocka skräp i trädgården
  • Källargångar, pannrum och cykelrum sopas och dammsuges samt röjs på skräp
  • Trädgårdsmöbler plockas fram/bort och oljas in
  • Staket oljas in
  • Trasiga lampor och lysrör i källare och trappuppgångar byts ut
  • Fika