Styrelse

Kontaktas via: info@brfskeppundet7.se

Mejlen läses av inför varje styrelsemöte, cirka en gång per månad med uppehåll under sommaren, och besvaras därefter.

Ulf LIndén - ordförande/fastighetsskötsel

Anna Nordh

Anna Karin Wikner - sekreterare

Marie-louise Hallberg - kassör

Marwin Nilsson - fastighetsskötsel
Brf Skeppundet 7
Fredrikslundsvägen 18
168 34 Bromma